Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Είσοδος
Αναγνωριστικό
Κωδικός
 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

Πατήστε εδώ για να δείτε και να αποθηκεύσετε τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Δειγματικός χώρος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (ελεύθερη πρόσβαση)

Στο e-arsakeio αναρτάται πλούσιο και αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές μας αλλά και υποστηρικτικό υλικό για τους διδάσκοντες. Το υλικό αυτό σχεδιάζεται από ομάδες των εκπαιδευτικών και των Συντονιστών όλων των ειδικοτήτων των Σχολείων, δοκιμάζεται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Έχει οργανωθεί με βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος ανά διδακτικό αντικείμενο και των βιβλίων που χρησιμοποιούν οι μαθητές μας. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις μαθημάτων, φύλλα εργασίας, διαδραστικές ασκήσεις, πολυμεσικές εφαρμογές, όπως εκπαιδευτικά βίντεο και προσομοιώσεις. Είναι επιλεγμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και στα ενδιαφέροντά τους και να συνάδει με την ηλικία και τη γνωστική ικανότητά τους συμβάλλοντας σε μια πιο ευχάριστη και παιγνιώδη μαθησιακή διαδικασία. Προσφέρεται για μελέτη, εξάσκηση και εμπέδωση της διδαγμένης ύλης. Χρησιμοποιείται στους διαδραστικούς πίνακες των τάξεών μας σε καθημερινή βάση. Με τις διαδραστικές ασκήσεις αξιολόγησης που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε μάθημα δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να εργαστεί στο σπίτι του εξατομικευμένα στο ασφαλές περιβάλλον της πλατφόρμας e-arsakeio και να αυτοαξιολογηθεί.

Δείγμα του υλικού αυτού μπορείτε να δείτε σε αυτόν τον δειγματικό χώρο πατώντας εδώ

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Έλεγχος συμβατότητας

Ελέγξτε την συμβατότητα του υπολογιστή σας εδώ

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Διαβάστε το τεύχος της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ αφιερωμένο στο e-arsakeio

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε το τεύχος σας πατώντας επάνω στο εξώφυλλό του.
Μπορείτε επίσης να το "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας πατώντας στην επιλογή pdf του προγράμματος φυλλομέτρησης.

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Copyright © 2010 - 2018 Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Το διδακτικό υλικό που είναι αναρτημένο στο www.e-arsakeio.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή και χρησιμοποίησή του για εμπορικούς σκοπούς.